Anh Ngữ ISA
Phone: 0973 897 690

Sở hữu cách, đặc biệt là sở hữu cách số nhiều, là một phần ngữ pháp nhỏ nhưng rất nhiều bạn bị nhầm lẫn sang các dạng bài khác. Làm sao để khắc phục và làm tốt phần bài tập sở hữu cách số nhiều? Hãy cùng theo dõi ANH NGỮ ISA nhé!

Sở hữu cách là gì trong tiếng anh?

Sở hữu cách hay còn gọi là Possessive. Đây là một cách nói đơn giản nhất trong những cách nhằm mục đích chỉ ra mối quan hệ giữa 2 hay nhiều đối tượng khác nhau nhằm mục đích triển khai rõ ràng ý nghĩa của đối tượng mà đang được nhắc đến.

Khi muốn nói một cái gì đó thuộc về một người hay một cái gì đó, chúng ta thường thêm dấu nháy đơn (‘s) vào một danh từ số ít. Còn đối với sở hữu cách của danh từ sẽ hơi khác biệt hơn!

Vì danh từ số nhiều trong tiếng Anh thường kết thúc bằng s/es nên ta không cần ‘s mà chỉ cần thêm dấu nháy đơn (‘) sau danh từ.

Ví dụ chi tiết :

  • The girl’s cat ( 1 girl )
  • The girls’ cat ( 2 or more girls )

Ta thấy rất rõ ở đây một điều rằng, số lượng chú mèo không quan trọng. Mà điều quan trong ở đây chính là cô bé, người sở hữu chú mèo. Do vậy mà có thể nói một cách dễ hiểu hơn, cấu trúc của sở hữu cách là bị ảnh hưởng bởi thứ chiếm hữu chứ không phải thứ bị chiếm hữu. “Thứ’ ở đây, là người và cũng có thể là vật, ta gọi chung là “đối tượng”..

Đọc thêm: Sở hữu cách trong tiếng Anh 

Thế nào là sở hữu cách số nhiều?

Sở hữu cách số nhiều chia thành 2 trường hợp như sau:

  • Dạng danh từ số nhiều nhưng không có “s” tận cùng :

Ví dụ:The men’s jacket is blue

  • The geese’s wings were wounded
  • The children’s clothes are very nice but expensive

– Trong trường hợp danh từ sở hữu ở số nhiều có tận cùng bằng “s”, thì ta chỉ cần thêm dấu phẩy ( ‘ ) vào sau danh từ đó

Ví dụ: 

  • The girls’ family have already gathered in the meeting hall
  • The Millers’ car was imported f-rom USA

– Trong một số trường hợp, khi danh từ bị sở hữu đã được đề cập ở phía trước đó thì cách dùng có thể áp dụng cấu trúc sở hữu nhưng không có danh từ theo sau:

Ví dụ: This bike is John’s

  • That office is the doctor’s
  • Those shoes are the Miller’s

Bài tập về sở hữu cách số nhiều trong tiếng Anh

Dạng 1: Sử dụng ‘s hoặc of điền vào chỗ trống

1. My girl has a red hair.

My girl …………….

2. Jane has a green hat.

Jane…………………

3. My teacher has a son.

The son…………….

4. My husband has shoes.

It is ………………..

5. This project is called “online marketing.”

“Online marketing” is ………………..

6. My colleague has an uncle, John

John is………………………….

7. The newspaper has his picture on its cover.

His picture is on………………………….

8. My wife lives in that town.

It is……………………….

9. There is water in the pot

It’s…………………….

10. This address has a number.

What is …………………..?

11. Rock climbing lasts 5 hours.

It is…………………………

12. The dormitory is for boys only

It is …………………………..

13. My boss has an American wife, Kate

Kate is………………………………

14. Sally has a novel.

It is…………….

15. The rescue center has a special symbol called SOS.

SOS is……………………………………………..

16. Jane’s name has 5 characters

What is …………………….?

17. My living room has a wooden table

It is…………………………………

18. My mother-in-law has a farm on the Island.

It is…………………………………………

19. Mr. David has a famous daughter, Julia.

Julia is………………………………….

20. My friend has a birthday party tonight.

It is……………………………………

21. If you start working at 7 o’clock and run the data, you will be finished at 10 o’clock.

So it’s about …………………… from start to complete. (run)

22. If you leave your office at 12:00 pm and walk to the workshop, you get there at 3:00 pm.

So it is ……………………….. from your office to the workshop.(walk)

24. My family is going on holiday on the 15th. I will return to work on the 25th.

So my family has got ………… . (holiday)

25. Jane usually goes to bed at 1:00 pm and she gets up about 30 minutes later.

After that she couldn’t sleep. So yesterday afternoon she only had ……. (sleep)

Đáp án:

1. my girl’s red hair

2. Jane’s blue hat

3. The son’s my teacher

4. It is my husband’s Shoes

5. “online marketing” is the name of this project

6. John is the uncle of my colleague

7. His picture is on the cover of the newspaper.

8. It is my wife’s town

9. It is a pot of water

10. What is the number of this address?

11. It is 5 hours of climbing

12. It is a boys’ dormitory

13. Kate is the American wife of my boss

14. It is Sally’s novel

15. SOS is a special symbol of the rescue center

16. What is the character in Jane’s name?

17. It is the wooden table of my living room

18. It was a farm on the Island of my mother-in-law.

19. Julia is the famous daughter of Mr. David

20. It was my friend’s birthday party tonight.

21. So it’s about three hours’ running the data from start to complete.

22. So it is three hours’ walk from your office to the workshop.

23. So my family has got 10 days’ holiday.

24. After that she couldn’t sleep. So yesterday afternoon she only had 30 minutes’ sleep

Dạng 2: Sử dụng sở hữu cách để điền vào chổ trống thích hợp

1. That is ______ magazine (Jack)

That is Jack’s magazine.

2. How about going to the______ Adams

How about going to the Adams’.

3. The______  comics are on the shelves. (children)

The children’s comics are on the shelves.

4. ______ aunt is 50 years old. ( Jessica)

Jessica’s aunt is 50 years old.

5. ______ and ______ motorbike is expensive. (Mark – Leo)

Mark and Leo’s motorbike is expensive.

6. ______ suitcase is on the ground floor ( My father)

My father’s suitcase id on the ground floor.

7. Her ______ telephone was very cheap. (husband)

Her husband’s telephone was very cheap.

8. _____ romantic film is so interesting. (Charla)

Charla’s romantic film is so interesting.

9. That is the _____picture. (girl)

That is the girl’s picture.

10. Those are the ______ comics. (boys)

Those are the boys’ comics.

Bài tập 3: Thay đổi phần gạch dưới trong câu mà vẫn giữ nguyên nghĩa bằng cách sử dụng sở hữu cách trong tiếng anh (‘s hoặc ‘ hoặc không ).

1. Which is the color of handrail?

Handrail’s color

2. Is this the draw of your colleague?

Your colleague’s draw

3. Please, note the time at the top of the manuscript.

Không

4. She has never seen the crush of Jenny.

Jenny’s crush

5. Have you visit the hometown of Linda and David?

Linda and David’s hometown

6. Does she still have the novel of yesterday?

Yesterday’s novel

7. The girlfriend of my son is here

My son’s girlfriend

8. The pool of your uncle is very beautiful and romantic.

Your uncle’s pool

9. The hair of my mother is very smooth and shiny.

My mother’s hair

10. Denny can’t go to the workshop of my brother.

My brother’s workshop

11. Have you seen the book of the friends of Lisa?

Lisa’s friends’ book

Dạng 4: Đọc cái câu sau và ghi lại thành câu mới bắt đầu bằng từ gạch dưới

1. The concert tonight has been cancelled.

Tonight………………………………..

2. The advertising last month caused many negative thoughts for customers.

Last……………………………………

3. The only cake in the store has been sold.

The……………………………………

4. The weather in America is very erratic.

America……………………………….

5. Agriculture is the main economic sector in the region.

The region…………………………….

Đáp án

1. Tonight’s concert has been cancelled.

2. Last month’s advertising caused many negative thoughts for customers.

3. The store’s only cake has been sold.

4. America’s weather is very erratic.

5. The region’s main economic sector in agriculture.

Tham khảo thêm: Các khóa học của ISA ! 

Hy vong với bài viết này, các bạn sẽ có nhận định đúng đắn về sở hữu cách cũng như sở hữu cách số nhiều. Mong rằng với những bài tập mà ANH NGỮ ISA cấp sẽ giúp bạn tốt hơn trong quá trình học tập về sở hữu cách số nhiều. Chúc bạn học tập tốt và đạt được thành tích như mong muốn.

ielts-bien-hoa 2

Trung Tâm Ngoại Ngữ ISA