Anh Ngữ ISA
Phone: 0973 897 690

Chính sách bảo mật

Tất cả các thành viên trong Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của Trung tâm Anh ngữ ISA luôn tỏ ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của học viên. Chúng tôi hiểu rằng phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân cho ISA nhằm mục đích nhận tư vấn và đăng ký học. Chúng tôi cam kết sử dụng các thông tin này với trách nhiệm cao nhất.

Chúng tôi nhận thức được mong muốn của phụ huynh và học viên về việc bảo mật và an toàn thông tin cá nhân của mình. Do đó, chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu là áp dụng các biện pháp đặc biệt trong quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ để đảm bảo an toàn và bảo mật các thông tin mà phụ huynh và học viên cung cấp.

Tại ISA, hiện tại và trong tương lai, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin tài chính cá nhân của phụ huynh và học viên cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác, trừ khi có sự đồng ý hoặc thông báo trước từ phía quý khách.

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của phụ huynh và học viên với các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc các cơ quan luật pháp có thẩm quyền khi được yêu cầu và trong phạm vi quyền hạn cho phép.

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân Trung tâm Anh ngữ ISA có thể thu thập thông tin cá nhân của quý khách từ các nguồn sau:
  • Thông tin ghi trên đơn đăng ký tư vấn, đăng ký học hoặc các phiếu điền thông tin khác (bao gồm tên, địa chỉ liên lạc…).
  • Thông tin từ các tổ chức báo cáo, nghiên cứu về người tiêu dùng.
  • Thông tin cung cấp bởi những người truy cập trang web và từ các cá nhân tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến/điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những cá nhân tình nguyện.
  • Thông tin này sẽ được sử dụng để gửi thông báo và giới thiệu các khóa học và tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi tin rằng có thể quý vị có quan tâm.
  1. Chia sẻ thông tin cá nhân ISA không chia sẻ thông tin cá nhân của phụ huynh và học viên với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ phía quý khách hoặc khi chúng tôi phải tuân thủ theo luật pháp hoặc yêu cầu của cơ quan chính phủ có thẩm quyền.
  2. Bảo mật thông tin cá nhân Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của phụ huynh và học viên được bảo mật và an toàn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và quản lý để ngăn chặn truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân.

ISA cam kết duy trì bảo mật và an toàn thông tin cá nhân của quý khách theo tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

  1. Sự đồng ý và rút lại đồng ý Khi phụ huynh và học viên cung cấp thông tin cá nhân cho ISA, chúng tôi giả định rằng quý khách đã đồng ý với việc sử dụng thông tin cá nhân theo cách mà chúng tôi đã mô tả trong chính sách này.

Quý khách có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu và thực hiện theo để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của quý khách không được sử dụng hoặc tiếp cận nữa.