Khóa học Ielts 5.5 – IELTS BASIC 2

Phù hợp với những học viên đã luyện thi ielts và làm quen với đề ielts. Khoá học này sẽ giúp các bạn những kỹ năng làm bài ở 4 kỹ năng để đạt được điểm đầu ra là 5.0

Khóa Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc

-Phù hợp những học viên đã mất gốc Tiếng Anh hoặc đã không sử dụng tiếng anh thời gian quá lâu. Khoá này sẽ củng cố nền tảng về văn phạm, nghe số chữ cái và ôn lại những kiến thức cơ bản

Khóa Học 3.0 IELTS – ISA PRE

Phù hợp với những học viên đã biết Tiếng Anh cơ bản. Ở khoá này đã được làm quen với đề thi ielts general ở 4 kỹ năng. Sau khoá học điểm đầu ra của lớp này sẽ là 3.0.

Khóa Học Ielts 5.0 – ISA BASIC 1

Phù hợp với những học viên đã luyện thi ielts và làm quen với đề ielts. Khoá học này sẽ giúp các bạn những kỹ năng làm bài ở 4 kỹ năng để đạt được điểm đầu ra là 5.0