Anh Ngữ ISA
Phone: 0973 897 690

Cập nhật đề thi IELTS Writing 2022 ngày 19/3/2022 giúp sĩ tử luyện thi IELTS nắm bắt được xu hướng ra đề và độ khó của đề thi IELTS.

 

Task 1: Line.

Task 2: Some people believe that schools should teach foreign languages for primary school children. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?