Anh Ngữ ISA
Phone: 0973 897 690

Cập nhật đề thi IELTS Writing 2022 ngày 22/5/2022 giúp sĩ tử luyện thi IELTS nắm bắt được xu hướng ra đề và độ khó của đề thi IELTS.

Task 1: Bar chart (sports section in Australian town, in 2015).
Task 2: The way to be successful in business is good at maths. Agree or disagree?